تبلیغات
بزرگترین و جامع ترین سایت تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران - اسپورت 98 - مقایسه میزان گرایش دانش آموزان پسر و دختر به ادامه تحصیل در رشته تربیت بدنی

عکس ورزشی، مقاله، تحقیق، خبر ورزشی، اخبار رشته تربیت بدنی، دانلود کلیپ، کتاب ورزشی، تربیت بدنی استان خراسان رضوی، ورزش مشهد، رشت
نویسنده :بهزاد زیبایی
تاریخ:دوشنبه 16 اسفند 1389-01:00 ق.ظ

مقایسه میزان گرایش دانش آموزان پسر و دختر به ادامه تحصیل در رشته تربیت بدنی

مقایسه میزان گرایش دانش آموزان پسر و دختر به ادامه تحصیل در رشته تربیت بدنی

 

چکیده: در خلال دو دهه اخیر، مبانی علمی حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی به طور وسیعی گسترش یافته است و در نتیجه آن افراد مختلفی به فعالیت در این رشته علاقه­ مند شده اند. حاصل توسعه و تخصصی شدن رشته تربیت بدنی، موجب افزایش تعداد حرفه­ ها و تخصص­ های مرتبط با ورزش شده است که این امر موجب افزایش علاقه مندی و گرایش دانش آموزان به ادامه تحصیل در این رشته می­ گردد. بر این اساس این تحقیق با هدف «مقایسه میزان گرایش دانش آموزان پسر و دختر دوره پیش دانشگاهی به ادامه تحصیل در رشته تربیت بدنی» اجرا گردید.  فرضیه مورد آزمون در این پژوهش، عبارت است از: بین میزان گرایش  دانش آموزان دخترو پسر دوره پیش دانشگاهی به ادامه تحصیل در رشته تربیت بدنی تفاوت معنا داری وجود ندارد.

 

روش شناسی: این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی انجام شد که جمع آوری اطلاعات آن به صورت پیمایشی صورت پذیرفت. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته «بررسی میزان گرایش به رشته تربیت بدنی» استفاده شد که روایی  صوری و محتوایی آن با استفاده از نظرات­ متخصصان دانشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ (78/0= α) محاسبه گردید. جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان پسر و دختر دوره پیش دانشگاهی استان کرمان تشکیل می ­دادند که تعداد 798 نفر از آن­ها به عنوان نمونه، شامل 431 دختر و 367 پسر به صورت  نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t مستقل) استفاده شد.

یافته ها: یافته­ های این تحقیق نشان داد که میانگین سنی شرکت کنندگان 17 سال بوده و از مجموع شرکت کنندگان این تحقیق 42% در رشته تجربی، 28% در رشته ریاضی، 28% در رشته انسانی و 2% در رشته هنر مشغول به تحصیل بودند. میانگین معدل نمرات درس تربیت بدنی آن­ها نیز 19 بوده است. آزمون فرضیه اصلی این تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری بین گرایش دختران و پسران برای ادامه تحصیل در رشته تربیت بدنی وجود دارد. در جدول آمار توصیفی مربوط به برخی از یافته های تحقیق آورده شده است.

 

 

نام متغیر

تعداد

حداکثر

حداقل

انحراف استاندارد± میانگین

سابقه ورزش مستمر و منظم

472

11

0

2 ± 4.36

میزان ورزش در هفته

599

22

0.5

2.5 ± 5

معدل دیپلم

599

20

10

3.02 ± 14.62

میزان گرایش پسران به ادامه تحصیل در رشته تربیت بدنی

367

10

2

2.3 ± 5.3

میزان گرایش دختران به ادامه تحصیل در رشته تربیت بدنی

431

10

2

2 ± 4.51

 

 

بحث و نتیجه گیری: تفاوت در ویژگی­ های فیزیولوژیک و شخصیتی در بین پسران و دختران می­ تواند یکی از عوامل موثر بر معنادار بودن تفاوت ایشان در گرایش به ادامه تحصیل در رشته تربیت بدنی باشد. پسران با وجود توانایی­ های بالاتر بدنی نسبت به دختران از علاقه بیشتری به تحصیل در این رشته برخوردار می­ باشند. از سوی دیگر معنادار بودن تفاوت بین میزان گرایش پسران و دختران در ادامه تحصیل رشته تربیت بدنی با یافته های فرلوویچ (1994)، شروپشایر و همکاران (1997)، گورنا (2001) و تومیک (2007)  همخوانی داشت. از سوی دیگر کروسکاس (2007) از مطالعات خود به نتایجی متفاوت دست یافته است. وی از مطالعات خود نتیجه گرفته بود که دختران علاقه بیشتری به تربیت بدنی دارند. همچنین در گزارش دمیران (2009) آمده است: اگرچه علاقه پسران به تربیت بدنی بیش از دختران است، ولی تفاوت معناداری در این حوزه مشاهده نشده است.

 

 

منبع: بهزاد زیبایی - دکتر اسماعیل­ شریفیان 1389 ارائه شده به دومین همایش تخصصی گرایش های تربیت بدنی

سایت www.farshadonline.com و www.BZ.mihanblog.com

 نوع مطلب : تربیت بدنی و ورزشی